D’Chefbox ass exklusiv fir all Chef/taine vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten reservéiert.

Wann s du dech déi éischte Kéier alogge wëlls oder Problemer mat dengem Chef-Login hues da kuck fir d’éischt am Menüpunkt Hëllef.


LGS App

Hues du dir schonn d'LGS-App erofgelueden?

An der App fënns de de Moment deng Chefkaart mat dengen Ernennungen an dengem Chef-QR-Code. D’App wäert KEEN Ersatz fir d’Chefbox ginn, se soll ee Mëttel gi fir eis d’Kommunikatioun mi liicht maachen a méi no un eise Chef ze sinn.

Hei geet et bei d'LGS-App