Startsäit

Dësen Deel ass exklusiv fir d’Cheftainen a Chef vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten reservéiert.

Esoubals du als Chef/taine am Membersfichier agedroen bass, gëtt automatesch e Login fir dech op dësem Site erstallt.

Fir dech déi éischte kéier anzeloggen musst du e neit Passwuert ufroen.

Dréck dofir op Passwuert verluer? a gëff hei deng E-Mail-Adresse an mat däers du als Chef/taine am Membersfichier agedroe bass.

Wann d’Ufro fir e neit Passwuert NET klappt ass héchstwarscheinlech deng Fiche am Membersfichier net komplett. Fro an dësem Fall bei dengem Gruppechef oder Responsabele vum Membersfichier no, op an denger Fiche eng E-Mail Adresse an eng gülteg Chef-Funktioun agedroe sinn.

Bei weidere Problemer oder Froen nom kontrolléiere vum Membersfichier mëll dech einfach hei.