Rappel LGS Casco

Rappel Delais: 1. Dezember

D’LGS hunn eng Casco-Assurance. Den Termin fir bei eiser Casco-Assurance (1.1.–31.12.) matzemaachen ass den 1. Dezember. No dësem Delai gëtt kee méi op d’Lëscht dobäigeschriwwen!! D’Primm vun der Assurance ass 10€, déi un d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten iwwerwise gëtt (BILLLULL LU96 0029 0100 0002 3100). Wann de Grupp fir Chef/tainë d’Casco bezilt, soll eng Lëscht vun de Persounen un d’Verbandssekretariat geschéckt ginn.

Weider Info: sekretariat@lgs.lu