Datumer vun den nationalen an internationale Campen bis 2030

Et ass erëm esouwäit. Nom Go|Urban 2017 wëlllen d’LGS 2030 den nächste grousse Camp fir all eis Branchen organiséieren. Bis dohin stinn awer nach e puer flott Datumer am Kalenner:

2024 —>Dat ass d’Joer vun de Gruppecampen. Profitéiert dovun.
2025 —> Nationale Wëllefcherscamp
2026 —> Nationale CaraPio Camp (& eventuell RaRo Odyssee)
2027 —> Nationale Biber Camp + Jamboree a Polen + Haarlem Jamborette
2028 —> Nationale AvEx Camp
2029 —>Dat ass d’Joer vun de Gruppecampen. Profitéiert dovun.
2030 —> LGS Internationale Camp